V. I. Ļeņina sacerējumu krājums

Elektroniskajai versijai nepieciešama verifikācija.
Pēdējā atjaunošana: 24.09.2020


V. I. Ļeņina
Pilnais sacerējumu krājums

Ceturtais izdevums

Elektroniskais formāts


Visi arhīvi

1. sējums 1893—1894
2. sējums 1895—1897
3. sējums Kapitalisma attīstība Krievijā
4. sējums 1898—aprilis 1901
5. sējums maijs 1901 — februaris 1902
6. sējums janvaris 1902 — augusts 1903
7. sējums septembris 1903 — decembris 1904
8. sējums 1905 janvaris—julijs
9. sējums 1905 junijs—novembris
10. sējums novembris 1905 — junijs 1906
11. sējums junijs 1906 — janvaris 1907
12. sējums 1907 janvaris—junijs
13. sējums junijs 1907 — aprilis 1908
14. sējums 1908
15. sējums marts 1908 — augusts 1909
16. sējums septembris 1909 — decembris 1910
17. sējums decembris 1910 — aprilis 1912
18. sējums aprilis 1912 — marts 1913
19. sējums marts 1913 — decembris
20. sējums decembris 1913 — augusts 1914
21. sējums augusts 1914 — decembris 1915
22. sējums decembris 1915 — julijs 1916
23. sējums augusts 1916 — marts 1917
24. sējums 1917 aprilis—junijs
25. sējums 1917 junijs—septembris
26. sējums septembris 1917 — februaris 1918
27. sējums 1918 februaris—julijs
28. sējums julijs 1918 — marts 1919
29. sējums 1919 marts—augusts
30. sējums septembris 1919 — aprilis 1920
31. sējums 1920 aprilis—decembris
32. sējums decembris 1920 — augusts 1921
33. sējums augusts 1921 — marts 1923
34. sējums novembris 1895 — novembris 1911
35. sējums februaris 1912 — decembris 1922
36. sējums drīz būs
37. sējums Vēstules tuviniekiem 1893—1922
38. sējums drīz būs
39. sējums Burtnīcas par imperiālismu
40. sējums Burtnīcas par agrāro jautājumu 1900—1916* * *

Pamanītas kļūdas un defekti