Šī diena Latvijas vēsturē: 1940. gada 4. jūlijs

1940. gada 4. jūlijā sākās sagatavošanās Tautas Saeima vēlēšanām.

No Ministru kabineta sēdes protokola A. Kirhenšteina vadībā:

«Tiek pieņemts šāds lēmums: 1) Nekavējoties veikt Seima vēlēšanas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 6. pantu ar vispārēju, vienlīdzīgu, tiešu, slepenu un proporcionālu balsojumu. 2) Noteikt pārvadīšanas laiku Seima vēlēšanām — 1940. gada 14. un 15. jūlijā. 3) Pieņemt likumu par vēlēšanām un nekavējoties to īstenot».

Lēmumu par gaidāmajām vēlēšanām strādājošie cilvēki pieņēma jūsmīgi, kā rezultātā pilsētā atkal sapulcējās gavilējošās tautu masas, par ko liecina A. J. Višinska telefona ziņojums PSRS Ārlietu tautas komisariātam no 5. jūlija:

«Sakarā ar gaidāmajām Latvijas Seima vēlēšanām šodien, 5. jūlijā, Rīgā notika milzīga demonstrācija. Demonstrantu gājiens ilga vairāk nekā 4 stundas. Pirms pilnvarotas pārstāvniecības uzstājās ievērojams skaits oratoru, pieprasot Latvijas pievienošanos Padomju Savienībai. Demonstrācija pagāja laimīgi».

Mītiņš
16000 tautas sanāksmēs Daugavpilī. «Daugavas vēstnesis» 1940. gada 8. jūlija izdevums.