Pieminekļa nojaukšana turpinās (video)

Par spīti ANO pieprasījumam, vara turpina Pieminekļa Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem nojaukšanu. Dzirdama urbja skaņa.

Filmēts 2022. gada 30. augustā ap plkst. 08:40.

Atgādinām, ka lēmums pārtraukt darbus ir obligāts, un tas tiek skaidrots ANO precedentā un slēdzienos (§ 5.3 of the Decision of the UN Human Rights Committee in case Bradshaw v Barbados, no. 489/1992, §§ 5 and 6 of the Concluding Observations no. CCPR/C/LBN/CO/3, §§ 5 and 6 of the Concluding Observations no. CCPR/C/LTU/CO/4).

Skatieties šo video YouTube.