6. latviešu komunistisko strēlnieku pulka uzņemšanas nosacījumi

  1. Proletariātam būs vēl daudz cīņu: gan pret iekšējo kontrrevolūciju, gan pret starptautiskā imperiālisma sabiedrotajiem. No jauna organizējamam pulkam jākļūst par vienu no drosmīga kaujas uzplūduma sākumpunktiem. Pulkam ar godu jāsaglabā visas latviešu kara pulku tradīcijas.
  2. Pulks paliek par Latviešu nacionālo pulku, bet citu tautību biedriem, karavīriem un strādniekiem tiek dibināta īpaša vienība kā neatdalāma pulka sastāvdaļa. Ārzemju biedru uzņemšanai ir nepieciešama rekomendācija no citām organizācijām vai no pieredzējušiem biedriem.
  3. Atlīdzība un uzturēšana tiek nodrošināti atbilstoši kopējam stāvoklim Sarkanajā armijā.
  4. Pulks aizstāv Padomju varu. Visas šīs varas pavēles pulks izpilda bez ierunām.
  5. Jebkura likumīga rīkojuma un pieprasījuma neizpildīšana tiks stingri sodīta — vainīgie tiks nodoti Revolūcijas tiesai.
  6. Visiem, kas iestājās pulkā, ir jāpaliek tajā vismaz uz 2 mēnešiem.
  7. Ja biedrs grib izstāties no pulka, viņam jāpaziņo par to 15 dienas pirms izstāšanas.
  8. Iestāties pulkā var ne tikai karavīri, bet arī strādnieku biedri, kuri nenokārtoja militārās apmācības kursu.
  9. Visiem, kuri nedienēja, tiks nodrošinātas regulāras militārās nodarbības.
  10. Pulkā tiks organizēta mācību komisija kopīgo nodarbību nodrošināšanai strēlnieku vidū. Kopumā tam tiks vērsta īpaša uzmanība.

Latvijas Komunistiskā pulka organizēšanas ārkārtas komisijas priekšsēdētājs J. Eglīts

Avots: Petrograda Pravda. 1918. gada 3. (16.) martā. Nr. 50 (276).

3. Kurzemes bataljona brīvprātīgie (1915.)
Latviešu strēlnieki Tīreļa purva pozīcijās ar gāzmaskām
Piemineklis Latviešu sarkaniem strēlniekiem Latviešu strēlnieku laukumā Rīgā
Otto Skulmes gleznas «V. I. Ļeņins ar latviešu strēlniekiem Kremlī 1918. gada 1. maijā». Audekls, eļļa. 1957. gads