Zinātne dzīvot XXI gadsimtā

Vecās buržuāziskās sabiedrības vietā stājas asociācija, kurā ikviena indivīda brīva attīstība ir visu indivīdu brīvas attīstības nosacījums.

Konsultējies, pirms paraksti!

Arodbiedrības biedri, kuri ir parakstījuši vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc tam meklējuši atbildes uz jautājumiem pie jurista…

Parastais fašists

Vai medicīniskā palīdzība Latvijas iedzīvotājiem ir jāpiešķir atkarībā no viņu politiskajām pārliecībām?

Vilim Lācim — 116!

Rakstnieka grāmatas attīsta savos lasītājos pati labākās rakstura īpašības, mudina domāt un augt īstam cilvēkam…

Ar sarkano uz baltā

Jebkurai revolūcijai tikai tad ir nozīme, ja viņa spēj sevi aizsargāt, taču ne vienmēr no sākuma revolūcija to prot.

Ļeņinam — 150!

1870. gada 22. aprīlī dzimis Vladimirs Iļjičs Uļjanovs (Ļeņins) — pasaules proletariāta vadonis.

Par pareizo kapitālismu

Kapitālisma pasaulē mūsu valstij ir piešķirta lēta darbaspēka un teritorijas avota loma dārgu un vienlaikus nekvalitatīvu preču tirdzniecībai.

Patērētājam

Kapitālismam ir vajadzīgs tas, kurš var tikai strādāt, bezgalīgi pirkt un patērēt, neuzdodot nevajadzīgus jautājumus un neprotestējot…

Rīgas cirka direktors

1941. gada 22. jūnijā ostas strādnieka dēls, komjaunietis Mlokits nevilcinoties stājās Padomju Latvijas aizstāvju rindās.

Esi godīgs pats pret sevi

Latvijas iedzīvotāji pierādīja, ka viņi spēj nodrošināt turīgu nākotni gav sev, gan saviem bērniem bez ekspluatācijas. Lai to sasniegtu, mums jābūt taisnīgiem pašiem pret sevi.

Ekvadoras degvielas bunts

Policijai un armijai nesanāca iebiedēt tautu: vienotības impulsā tā iztraucēja valdības plānu un piespieda to atkāpties. Vai uz ilgu laiku?

Neatkarības diena

Tikko noslēdzies «patriotiskā nedēļa» ar tās kulmināciju — Neatkarības proklamēšanas gadadienas svinībām.

1905. gads Latvijā

Revolūcija Latvijā ne pēc sava rakstura, ne arī pēc virzošajiem spēkiem neatšķīrās no revolūcijas citos Krievijas rajonos, tā bija Krievijas revolūcijas sastāvdaļa.

Bandītiskā valsts

Egoisms un patērētkāre, iešana pār citu galvām un attieksme «cilvēks cilvēkam vilks» kļuva par dzīves normu.

Kas mūs sagaida nākotnē?

Nākotnē cilvēki vienmēr raugojās ar ievērojamu pesimismu, neieraudzīja progresu un dažreiz pat noliedza to. Viņi savu laikmetu uzskatīja par cilvēces attīstības zenītu.

Par latviešu valodu

Latviešu valoda ir visvairāk līdzīga lietuviešu valodai. Pēc lietuviešu vistuvāk latviešu valodai ir krievu valoda.

Ļeņinam — 149

2019. gada 22. aprīlī plkst. 14:00 Latvijas Strādnieku Fronte rīko piemiņas pasākumu Ļeņina muzejā Rīgā.

Cienījamie skolotāji!

Mūsu premjers Krišjānis Kariņš uzskata, ka valsts var ietaupīt uz skolotāju rēķina, ka mēs prasām pa daudz. Tuklāt, viņš atļaujas publiski izteikt domu, ka esam izlutināti un nedomājam par kopējo nākotni.

Jauno namsaimnieku ķīlnieki

Pēc buržuāziskās kontrevolūcijas, kas notika 1991. gada augustā, Latvijas valdība pastāvīgi ar nicinājumu izturas pret vienkāršās tautas vajadzībām, un visi likumi tiek pieņemti to kungu interesēs, kuri 40. gados bēga no Padomju varas.

Darba diena ir jāsamazina

Par darba ražīgumu nemitīgi runā, attaisnojot zemo algu. Dažās bagātākās valstīs strādnieks strādā produktīvāk, tāpēc darba samaksa viņam ir augstāka.

Vai Latvijā ir strādnieku šķira?

Kad rodas jautājums, vai Latvijā ir strādnieku šķira, parasti tiek izteikti emocionālie paziņojumi: «Jā, ir!» vai «Nē, nav un nevar būt!», bet to autori izmanto tikai retoriku sava viedokļa pierādīšanai.

Avīze «Strādnieku tribīne» Nr. 55

Lielās revolūcijas atbalss joprojām ir dzirdama. Tas ir piemineklis komunisma ideāliem, piemineklis, kas liek saprast, ka ar darba šķiru ir jārēķinās, jo tas neizbēgami paņems savējo.

Pēteris Stučka

1918. gada 17. decembrī Latvijas strādnieku un bezzemnieku pagaidu valdība Pētera Stučkas vadībā izsniedz Manifestu par Padomju varas dibināšanu.

Šķiru cīņa mūsdienu Latvijā

Darbaļaužu interešu aiz­sar­dzī­bu ir jāņem savās ro­kās. Pirmkārt, jāorganizē sa­vas arodbiedrības «no apak­šas», jāievēl savi pilnībā uz­ti­cami pārstāvji un jāpanāk izdevīgi koplīgumi.

Avīze «Strādnieku tribīne» Nr. 54

Buržuji sa­vu interešu virzīšanai ir ap­vienojušies dažnedažādās rūpnieku un uzņēmēju bied­rībās, tirdzniecības un rūp­niecības kamerās, darba de­vēju konfederācijās un kur tik vēl ne.

Par izglītības jautājumu Latvijā

Latvijas iedzīvotājiem ir jāmācās dzimtajā valodā! Turklāt šīs tiesības ir nostiprinātas starptautiskā dokumentā — Pamatnolīgumā par nacionālo minoritāšu aizsardzību…

Kāpēc viņi lemj mūsu vietā?

To dara cilvēki, kas ir pārņēmuši savās rokās valsts varu. Šie cilvēki vadās nevis pēc latviešu tautas interesēm, bet vienīgi pēc saviem un savas grupas, jeb šķiras, interesēm.