Zinātne dzīvot XXI gadsimtā

Vecās buržuāziskās sabiedrības vietā stājas asociācija, kurā ikviena indivīda brīva attīstība ir visu indivīdu brīvas attīstības nosacījums.

Konsultējies, pirms paraksti!

Arodbiedrības biedri, kuri ir parakstījuši vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc tam meklējuši atbildes uz jautājumiem pie jurista…