Latvijas Strādnieku frontei 2 gadi!

Pirms 2 gadiem, 2017. gada 28. decembrī norisinājās LSF I Sanāksme, kur pieņēma joprojām spēkā esošo Programmatisko paziņojumu. Tolaik LSF bija tikai ap 7 biedru.

Pagāja 2 gadi. Tagad LSF biedru skaits ir būtiski palielinājies. Tika izveidotas reģionālās pirmorganizācijas Rīgā, Liepājā un Latgales pilsētās. Tika sakārtots darbs ar iedzīvotājiem. LSF pārstāvji piedālījās dažādos mītiņos. Tiek uzturēti mājaslapa un sociālie tīkli, kur regulāri tiek publicēti vairāki kvalitatīvi materiāli trīs valodās. Aktīvisti veic aģitāciju protestakcijās, palīdz darba cilvēkiem kolektīvajā cīņā par pienācīgu dzīvi un darbu, organīzē marksisma apmācību, sadarbojas ar ārvalstu marksistiskām organizācijām. Ģeogrāfiskā biedrība «Spilve» rīko ceļojumus mūsu zemes tuvākai iepazīšanai, muzeju un apskates objektu apmeklēšanu. Tagad tiek gatavota pilnvērtīga jauna Programma. Viss tas tiek darīts bez jebkādas palīdzības no ārpuses, pašu spēkiem un uz pašu brīvprātīgām iemaksām.

Strādnieku fronte veic unikālu funkciju — apvieno darba šķiru un darba inteliģenci cīņā pret buržuāzijas kundzību.

Nedaudz statistikas:

  • Divos gados LSF aktīvo biedru skaits palielinājās vairāk nekā 4 reizēs, strādnieku skaits organizācijā palielinājas ātrāk, nekā citu šķiru pārstāvju skaits;
  • Mājaslapu stradnieki.org katru mēnesi apmeklē ap 4,5 tūkstoši cilvēku;
  • Sēkotaju skaits LSF sociālajos tīklos ir ap 3500 cilvēku.

Kā redzams, šie divi gadi nav pagājuši pa velti.

Dārgais biedrs!

Pēc statistikas var secināt, ka Strādnieku frontei ir ļoti daudz simpatizējošo, kuri regulāri interesējas par organizācijas jaunumiem. Ja Jūs esat viens no tiem cilvēkiem, šodien mēs uzrunājam tieši Jūs! Varbūt jābeidz sēdēt mājas un vienkārši lasīt publikācijas? Varbūt jau jāsāk darboties darba cilvēku labā vai vienkārši jāatrod palīgus cīņā pret darbadēvēju vai visu buržuāziju kopā?
Rakstiet uz [email protected] un iestājieties Latvijas Strādnieku frontē! Jūs nonāksiet strādīgā, draudzīgā, divvalodīgā vidē, progresīvajā darba cilvēku organizācijā. Esiet viens no mums!

Jūs arī varat saņemt palīdzību darba konfliktu gadījumā.

Sveicam Latvijas Strādnieku frontes biedrus un simpatizējošos organizācijas dzimšanas dienā!

Hēlijs Korževs. Karoga pacelšana. 1960.
Boriss Kustodjevs. Boļševiks. 1960.