Aicinājums zinātniskajai inteliģencei

Mūsdienu kapitālistiskajam ražošanas veidam un no tā izrietošajām ražošanas attiecībām piemīt viena raksturīga īpatnība — viss tiek pārvērsts par preci. Paskatieties apkārt, un jūs pamanīsiet, ka tādi sabiedrības elementi kā zinātne, māksla, medicīna un, protams, darbaspēks jau sen kļuvusi par preci. Citiem vārdiem, visām šīm lietām ir cena: tos pērk un pārdod. Jebkurš darba ņēmējs, pārdodams savu spēju strādāt ražošanas līdzekļu īpašniekam, tiek atsavināts no savas darbības augļiem. Tas kļūst pavisam acīmredzams zinātnes pasaulē, kur speciālisti ir spiesti strādāt privātkompāniju labā, kuras atsavina visus izgudrojumus un atklājumu rezultātus.

Cilvēki, kuriem ir entuziasms, slāpes pēc zināšanām un tieksme pēc atklājumiem, par prioritāti zinātnē uzskata tieši sabiedrības attīstības veicināšanu un cilvēces problēmu risināšanu, nevis peļņas gūšanu.

Tagad apskatīsim, ko mūsdienu kapitālisms var piedāvāt jaunam speciālistam.

Sāksim ar to, ka jebkāda līmeņa izglītībai jābūt bezmaksas, jo citādi talantīgu, zinīgu cilvēku loks būs pārāk šaurs. Kad speciālists veiksmīgi pabeidz studijas, valstij pēc definīcijas jānodrošina darbavietas absolventiem atbilstoši viņu specializācijai. Pretējā gadījumā studijām nav nekādas jēgas.

Vai tiešām kapitālistiskā pasaule spēj to nodrošināt? Absolvents, kuram kopā ar diplomu ir arī neatmaksāti studiju kredīti, ir spiests meklēt jebkādu ienākumu avotu. Viņam paveiksies, ja viņš atradīs darbu, kas atbilst kvalifikācijai. Bet ja nepaveiksies, tad nāksies pārdot savas fiziskās un intelektuālās spējas tam, kas par tām maksās. Sapņi par tehnisko progresu un sasniegumiem zinātnē pēkšņi sabrūk. Un rezultātā mums ir vēl viens cilvēks, kas, līdzīgi vairākumam iedzīvotāju, kļūst par parastu amatnieku, visu savu laiku veltīdams iztikas līdzekļu meklēšanai. Par zinātnisko progresu var droši aizmirst.

Bet ko var teikt par pasniedzējiem augstskolās? Cik patiesi viņi ir pret saviem studentiem, kad stāsta par plašām iespējām realizēt savu potenciālu mūsdienu sabiedrībā? Vai šie pasniedzēji vienkārši uzslavē un aizstāv tos, kas viņiem piemet papildu drupatas no saimnieku galda?

Līdzīgi apzinīgiem strādniekiem, apzinīgi zinātnieki un tehniskie speciālisti ir vajadzīgi topošajai proletariāta diktatūras valstij, kas aizvietos bankrotējošu kapitālismu. Būs nepieciešama visas sabiedrības piepūle, un šajā procesā tehniskajiem speciālistiem un inteliģencei tiks atvēlēta īpaša loma, lai kāpinātu darba ražīgumu, nodrošinātu izglītības un veselības aprūpes līmeņa paaugstināšanu un daudz ko citu.

Ja jūs redzat savu nākotni tieši zinātnē un kalpošanā visai sabiedrībai, nevis naudinieku kabatu piepildīšanā, tad ir vērts padomāt par tādas nākotnes izveidi, kurā jums gribētos dzīvot, un par to, kas būtu jāizmaina.

Apzinīgs strādnieks