Biedri! Darbaļaudis! Jaungada uzruna

Biedri! Darbaļaudis!

Šajā Jaungada naktī jūs uzrunā Latvijas Strādnieku fronte.

Aizvadītais gads mums atnesis pasaules kapitālistiskās sistēmas krīzi, kādu līdz šim nebijām pieredzējuši. Šo krīzi vēl jo vairāk pasliktina vispasaules epidēmija, ar kuru tiek galā tikai sociālistiskās valstis. Krīze skar ikvienu darbaļaužu ģimeni, atņem darbu un draud ar atlaišanu simtiem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju.

Rūpējoties tikai par saviem makiem un neko citu neņemot vērā, alkatīgie buržuji plānveidīgi palielina cenas pirmās nepieciešamības precēm, samazina darbinieku algas, pasliktina darba apstākļus un palielina darba dienu.

Īstenojot pret strādniekiem vērsto, prettautisku politiku, Latvijas valdība — jeb buržuāzijas lietu komiteja — turpina tērēt darbaļaužu naudu, atbalstot lielo biznesu, ļaujot saviem pārstāvjiem laupīt valsts budžetu. Nabadzīgo un bagāto nevienlīdzība un sociālais bezdibenis arvien paplašinās, sasniedzot jaunus, iepriekš neredzētos izmērus.

Šīs acīmredzamas netaisnības ir grūti nepamanīt, un darbaļaudis sāk meklēt to cēloņus. Latvijas Strādnieku fronte iztirzā mūsdienu kapitālisma pretrunas Rīgas marksisma pulciņa lekcijās, kas tagad, ierobežojumu laikā, notiek distancēti. Aicinām visus strādājošos pievienoties tām tiešsaistē vai arī skatīties ierakstus YouTube kanālā. Latvijā un visā pasaulē notiekošo atspoguļojam arī mūsu interneta resursos no strādnieku šķiras skatu punkta. Turklāt iesaistāmies darbinieku atbalstīšanā darba konfliktos, cīņā par savām interesēm.

Jauns gads — jauna cīņa. Mēs novēlam, lai Latvijas strādnieki apzinātos savu stāvokli sabiedriskajā ražošanā. Lai tie atgādinātu buržuāzijai, ka tieši strādnieki saražo visus tos materiālos labumus, bez kuriem neviens pasaulē pat vienu dienu neiztiks. Kā to panākt? Apvienojoties. Dibinot strādnieku arodbiedrību vai ievēlējot jaunu vadību jau esošajā dzeltenajā arodbiedrībā, darbinieki var pasargāties no atlaišanas un uzsākt cīņu par algas palielināšanu un darba apstākļu uzlabošanu. Latvijas Republikas Darba likums sniedz darbaļaudīm vairākas iespējas, kuras vēl nav pietiekami izbaudītas.

Jūs — darbinieki — esat sava uzņēmuma īstie saimnieki. Bet īpašnieks ir tikai vēsturiski nosacīts pagaidu parazīts uz sabiedriskās ražošanas ķermeņa. Tādējādi nevis viņam, bet jums ir jālemj, kādos apstākļos jūs strādāsiet un kā sadalīsiet jūsu darba rezultātus.

Tikai tādā veidā strādnieku šķira var panākt reālu sava stāvokļa uzlabošanu. Tomēr, lai neatkārtotu citu kļūdas un cīņu uzsāktu ar lietas izpratni, ir jāmācās. Latvijas Strādnieku fronte piedāvā šādu iespēju.

Šķiriskā cīņa, kurā iesaistās visas pasaules darbaļaudis ar strādnieku šķiru savā priekšpulkā, neizbēgami noved cilvēci pie bezšķiru sabiedrības, kas spēs nodrošināt brīvu vispusīgu attīstību katram sabiedrības loceklim.

Uzpērkamie buržuāziskie politiķi nesarkdami melo darbaļaudīm: «Nobalsojiet par mums un mēs atrisināsim visas jūsu problēmas!». Būsim ar jums godīgi. Strādnieku šķira var panākt sava stāvokļa reālo uzlabošanu tikai pati, tikai savām rokām. Arī inteliģencei ir varens aicinājums — apgaismot ceļu strādnieku šķirai, pilnīgi to atbalstīt un visiem spēkiem tai palīdzēt šajā cīņā.

Latvijas Strādnieku fronte atbalstīs jūs jebkurā cīņas posmā. Kapitālistiem ir tas, kā nav proletariātam. Tas ir īpašums. Taču īpašums sašķel, bet darbs apvieno, un tā ir mūsu priekšrocība. Vēlam veiksmi mūsu kopīgajā cīņā!

Sveicam Jaunajā 2021. gadā, dārgie biedri!