Donbasas ogļraču neatkarīgā arodbiedrība turpina augt

Ogļraču kustība Donbasā 2019. gada beigās nonāca straujās attīstības fāzē. Daži ogļrači jau ir izmēģinājuši savus spēkus, lai apturētu darbu raktuvēs, un valdība bija spiesta solīt algu palielināšanu līdz Rostovas līmenim, bet pēc diviem gadiem. Bet Skočinska vārdā nosauktajā raktuvē (kr. шахтa им. Скочинского) tika izcīnīta liela uzvara — tika samaksāti algu parādi.

2020. gada februārī arodbiedrībai pievienojās vēl viena darba kolektīva pārstāvji — Kirova vārdā nosauktās raktuves (kr. шахтa им. Кирова) kolektīvs! Tādējādi arodbiedrība jau aptver 18 raktuves.

Neatkarīgā ogļraču arodbiedrība apstiprināja šādu rīcības plānu:

 1. Masveida aiziešana no dzeltenās arodbiedrības PRUP1.
 2. Kad darbinieki iemācīsies iesniegt pieteikumus, viņiem vairs nesagādās grūtības uzrakstīt paziņojumu par darba apturēšanu līdz pilnīgai algas parādu atmaksai.
 3. Pirmie divi soļi sagatavos darbiniekus streikam, kura mērķis būs darbaspēka lielākas izmaksas palielināšanas prasība.

Arodbiedrības darbība tiek kavēta sakarā ar kara stāvokli Donbasā, taču, neskatoties uz to, strādnieki joprojām turpina aktīvi darboties. Drošības nolūkos sākotnējā posmā uzņemšana arodbiedrībā tiek veikta bez rakstiska pieteikuma, visa komunikācija notiek slēgtās grupās. Ir organizēta laikraksta «Donbasa ogļracis» (kr. Шахтёр Донбасса») iznākšana.

Jau esošo arodbiedrības primāro organizāciju saraksts:

 • Kirova vārdā nosauktā raktuve (kr. шахтa им. Кирова),
 • Raktuve «Čeļuskinceva» (kr. Шахта Челюскинцев),
 • Raktuve «Rītausma» (kr. Шахта Заря),
 • Raktuve «Progress» (kr. Шахта Прогресс),
 • Raktuve «Aukstā sija» (kr. Шахта Холодная Балка),
 • Raktuve «Gorņaks 95» (kr. Шахта Горняк 95),
 • Raktuve «Šeglovskaja dziļā» (kr. Шахта Щегловская Глубокая),
 • Raktuve «Kalinovskaja» (kr. Шахта Калиновская),
 • Raktuve «Donbasa komsomolietis» (kr. Шахта Комсомолец Донбасса),
 • Raktuve «Ždanovskaja» (kr. Шахта Ждановская),
 • Zasjadko vārdā nosauktā raktuve (kr. Шахта им. Засядько),
 • Kalinina vārdā nosauktā raktuve (kr. Шахта им. Калинина),
 • Skočinska vārdā nosauktā raktuve (kr. Шахта им. Скочинского),
 • Raktuve «Komsomoļskaja» (kr. Шахта «Комсомольская») (Luganskas Tautas Republika),
 • Raktuve «Ilovaiskaja» (kr. Шахта Иловайская),
 • «Bažanova» raktuve (kr. Шахта «Бажанова»),
 • Lutigina vārdā nosauktā raktuve (kr. Шахта «им. Лутугина»).

Kamēr Donbasā notiek pilsoņu karš, un konflikta puses savos valsts televīzijas kanālos uzspiež diskusijas par to, kura no tautībām ir labāka un sauc viens otru par fašistiem, šķiru cīņa starp darbaspēku un kapitālu nebeidzas un strādnieku ekspluatācija tikai pastiprinās. Izmantojot kara likuma priekšrocības, kapitālisti apsūdz strādājošos un arodbiedrības darbiniekus par sabotāžu, turpinot īpašuma pārdali un rūpniecības sabrukumu. Vieni oligarhi tiek aizstāti ar otriem.

Tāpat kā Latvijā, arī Donbasā valdošā šķira cenšas aizstāt cilvēku galvās šķiru pretrunas ar etniskajām pretrunām. Mēs novēlam Donbasas strādnieku šķirai panākumus sūrā cīņā ar kapitālu!

1PRUP (kr. ПРУП) — Ogļu rūpniecības darbinieku arodbiedrība.