Jaunieša domas par «atmodu»

Mēs uzdevām dažus jautājumus par tā saucāmo «atmodu»1 parastam Latvijas pusaudzim.
Dodam viņam vārdu.

1. Kādi, jūsuprāt, bija «atmodas» mērķi?

Galvenais «atmodas» mērķis ir kapitālisma resaturācija un sociālisma sagraušana. Aiz runām par «suverinitāti», «Latvijas tautas atbrīvošanu» un «nacionālo neatkarību» slēpjas viena vienkārša ārzemju buržuāzijas interese — atņemt strādniekam varu, lai dzīvotu uz viņa līdzekļiem.

2. Kā «atmoda» ietekmēja Latvijas kultūru, ekonomiku, zinātni?

Padomju laikos strauji attīstījās Latvijas zinātne, māksla, kultūra, attīstījās strādājošā latviešu tauta un tās valoda. Bet tagad, pēc 30 gadu dzīves neatkarīgā Latvijā, droši var secināt, ka no tā, ko tik ilgi cēla Padomju Republiku tautas, gandrīz nekā nepalika. Zinātne un māksla ir praktiski pilnīgi iznīcinātas, latviešu jaunatne katru gadu straujāk aizbrauc ārzemēs, atstājot savu valodu un kultūru mirošā Dzimtenē.

3. Kā «atmoda» ietekmēja Latvijas ekonomiku un iedzīvotāju labklājību?

Vai nu ir jēga runāt par kaut kādu «labklājību», kad katru gadu uz Eiropām un Amerikām aizbrauc arvien vairāk un vairāk latviešu? Vai nu ir jēga runāt par kaut kādu «ekonomiku», kad vadošās Latvijas fabrikas, vienas no labākajām ne tikai PSRS, bat visā pasaulē, tika privatizētas un to ražošanas līdzekļi, kuri bija aprīkoti pēc jaunākām tehnoloģijām un par kuriem ārzemju buržuāzija pat sapņos nesapņoja, tika pārdoti kā metāllūžni?

4. Kāda, jūsuprāt, ir t. s. «atmodas» būtība?

«Atmoda» ir kontrrevolūcija buržuāziski-nacionālistiskas iekārtas restaurēšanai.

1«Atmoda» — tradicionāli Latvijas buržuāziskajā vēstures skaidrojumā pieņemtais latviešu nacionālistiskās kustības apzīmējums. Par tā saukto «trešo atmodu» Latvijas buržuāziskie ideoloģi dēvē kontrrevolucionāros restavrācijas procesus Padomju Latvijā 1980. gadu beigās, ko vadīja Latvijas Tautas fronte. Sīkāk par šiem procesiem mēs rakstījām iepriekš.