Lai dzīvo 1. maijs!

1886. gada 1. maijā Čikāgā sākās 40 tūkstošu strādnieku streiks, kuri protestēja pret sūrajiem darba apstākļiem un pieprasīja 8 stundu darba dienu. Streiku nežēlīgi apspieda policija. Tā rezultātā tika nogalināti vairāki desmiti cilvēku un simtiem tika ievainoti. Varas iestādes arestēja vairākus simtus cilvēku, astoņiem protestētājiem tika piespriests nāves sods caur pakāršanos.

Kopš tā laika 1. maijs ir kļuvis par dienu, kad strādnieki tradicionāli rīko mītiņus, streikus un demonstrācijas. Bet 1889. gadā Čikāgā mirušo piemiņai Parīzes 2. Internacionāla Kongress nolēma 1. maiju svinēt kā Vispasaules Darbaļaužu solidaritātes dienu.

Latvijas Strādnieku fronte sveic Latvijas un pasaules strādājošos mūsu svētkos. Vēlam koncentrēties uz neatrisinātiem uzdevumiem, cīnoties par taisnīgo bezšķiru sabiedrību, kur katra brīvā attīstība ir visu brīvās attīstības nosacījums.

Rīga. Pirmais maijs 1969. gadā
Lai dzīvo 1. maijs!