Latvijas un Lietuvas darba likumi (video)

Rīga. Ciemos pie Latvijas Strādnieku frontes atbraucis Lietuvas Sociālistiskās partijas aktīvists Konstantins Gorškovs. Kopā ar Latvijas biedriem S. Mehņevu un A. Krasniju biedri apsprieda republiku Darba likumus un darbaļaužu stāvokli, kas izrādās diezgan līdzīgs.

Diemžēl video uz šo brīdi ir pieejams tikai krievu valodā, bez subtitriem. Mēs centīsiem pievienot videoklipam subtitrus, kad tas būs iespējams. Ja Jūs gribat palīdzēt mums un padarīt mūsu materiālus pieejamus vairākam lasītāju un skatītāju skaitam, kaut vai reti palīdzējot ar tulkojumiem — rakstiet mums uz e-pastu [email protected] Bet tagad — patīkamu skatīšanos!

Konstantins Gorškovs, Lietuva, Sociālistiskā partija

 • Sveiciens (0:20)
 • Pamatdatumi (01:50)
 • Pamatmomenti (02:47)
 • Cīņas mēģinājumi (07:07)
 • Liberalizācija (13:52)
 • Uzbrukums uz bāzi (20:20)
 • Secinājumi (25:32)

Sergejs Mehņevs, Latvijas Strādnieku fronte

 • Sveiciens (26:58)
 • Komentāri Darba likumam (27:02)
 • Korporatīvisms (28:26)
 • Virsstundas (32:00)
 • Normālā darba diena (34:25)
 • Par cīņu un tiesībām (37:42)

Andrejs Krasnijs, Latvijas Strādnieku fronte

 • Sveiciens (41:54)
 • Par situāciju Latvijā (42:42)
 • Tranzīts un atlaišanas (44:45)
 • Arodbiedrības (46:45)