Marksisms kā aizsegs pieteikuma iesniegšanai tiesā

12. oktobrī LTV-1 raidījumā «Latvijas panorāma» iznāca uz ātru roku sacerēts sižets par mūsu organizāciju, kas gandrīz pilnībā sastāvēja no telekanāla redaktoru slimās iztēles augļiem. Balstoties uz šīm fantāzijām, sižeta beigās izdarīti tālejoši secinājumi, ka marksisma nodarbības ir tikai aizsegs… pieteikuma iesniegšanai tiesā. Acīmredzot domāšanas traucējumi un spēja apmelot ir prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas televīzijā.

LSF reģistrēta 2020. gada 2. septembrī un visu savu darbību veic saskaņā ar Uzņēmumu reģistra apstiprinātajiem organizācijas mērķiem un uzdevumiem. To nav grūti pārbaudīt, vienkārši dodieties uz mūsu YouTube kanālu un noskatieties vismaz dažus mūsu video vai iepazīstieties ar mūsu avīzi, kas ir pieejama internetā. Šo avīzi LTV-1 nezināmu iemeslu dēļ nosauca par «pagrīdes». Tajā ir izvilkumi no LR Darba likuma ar paskaidrojumiem, publicēti darbaspēka vērtības aprēķina rezultāti, ir rakstīts par strādnieku panākumiem, cīnoties par savām interesēm ārvalstīs. Ir arī praktisks ceļvedis tiem, kam tiek kavēta algas izmaksa.

2011. gadā izdota grāmata «Valsts un revolūcija»

Taču valsts propagandisti no LTV-1 bija īpašā sajūsmā par mūsu avīzē publicēto V. I. Ļeņina darba «Valsts un revolūcija» pirmo nodaļu, kuru, starp citu, 2011. gadā kā atsevišķu brošūru latviešu valodā izdevusi «Zvaigzne ABC» izdevniecība, kas tiek brīvi pārdota grāmatnīcās un ir pieejama bibliotēkās.

Taču centrālo vietu šajā idiotisma lēkmē, kas izplūda uz auditoriju, ieņem tas, kas visvairāk sašutinājis valdošo šķiru. Pieci LSF biedri ANO Cilvēktiesību komitejā iesniedza pieteikumu pret Latviju, pieprasot aizliegt Pieminekļa Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem nojaukšanu. Valsts mediji un to atbalstītāji nepamana Latvijas iedzīvotāju pusi, kura pieminekļa nojaukšanu uzskata par noziegumu. No valsts propagandas sistēmas darbinieku viedokļa vēlme aizstāvēt Pieminekli tiesā (!) nav nekas cits kā pretvalstiska darbība. Kāda attieksme ir pret televīzijas kanāla skatītājiem, kad tiek izteikti šādi paziņojumi — jautājums ir retorisks.

Pastaigājoties gar Uzvaras parku, kur joprojām turpinās postīšana, LTV-1 korespondents Ģirts Zvirbulis secina, ka LSF darbība ir aizsegs cīņai par pieminekļu saglabāšanu.

Tomēr atgādināsim, ka ANO lēmums nodrošināt pieminekļa un tā daļu saglabāšanu ir saistošs, jo Latvija ir ratificējusi attiecīgo paktu un tā fakultatīvo protokolu, kas piešķir Cilvēktiesību komitejai pilnvaras izskatīt sūdzības un pieņemt saistošus lēmumus. Rīgas varas iestādes turpina demontāžu, proti, rīkojas nelikumīgi.

LSF Padomes loceklis biedrs Gorškovs oktobra vidū tika nelikumīgi izraidīts «no Eiropas Savienības uz Lietuvas Republiku».

Iepriekš, augustā, policija LSF piešķira 1000 eiro sodu par avīzes «Strādnieku cīņa» izdalīšanu pie uzņēmuma «Latvijas Balzams» ieejas, to pasludinot par nesaskaņotu piketu. LSF šo lēmumu apstrīdējusi, kā rezultātā sods tika atcelts, bet lieta slēgta. Policija atzina savu kļūdu.

Ņemot vērā, ka Latvijas varas iestādes ir pieradušas pārkāpt gan starptautiskās tiesības, gan pašu likumus, iespējams, kādā brīdī mūsu Facebook profils un YouTube kanāls var tikt nobloķēti. Tāpēc piesekojiet mūsu Telegram kanālam un LiveJournal lapai, kur mēs arī publicējam savus rakstus.