Mūsu uzvara ir atkarīga tikai no mums

Atcelt brutālu likumu, kas likvidē krievu skolas, — tā ir tautas griba. Lai īstenotu šo lēmumu, tautai tas ir jāpasludina, izejot uz ielas mītiņiem. Šobrīd nav cita ceļa, kā panākt Latvijas Satversmes otrā panta1 izpildīšanu.

Mums visiem ir jāsaprot, ka mums neviens nepalīdzēs. Neviens no plaši pazīstamiem mūsdienu Latvijas politiķiem nesaista savu dzīvi un likteni ar Latvijas tautu, neizceļ tautas objektīvās intereses pār savām savtīgajām interesēm. Viss politisko partiju spektrs ir aizņemts ar pirmsvēlēšanu cīņu par vietām parlamentā, bet sava tauta viņus interesē tikai kā «elektorāts», tas ir tie, kam jānobalso par viņiem vēlēšanās. Tas ir viņu politiskās rīcības, publisko solījumu un atziņu vienīgais mērķis.

No otras puses, vara pastāv uz tautas rēķina, un problēmas ar tautu tai diez vai vajadzīgas. Ja, aizstāvot krievu skolas, mītiņos izies arvien vairāk cilvēku, tad vara būs spiesta atcelt šo prettautisko likumu.

Kapitālistiskās demokrātijas būtībā ir tas, ka apspiestajiem reizi dažos gados tiek ļauts lemt, kurš no uzkundzējošās šķiras pārstāvjiem tuvākajos gados pārstāvēs tautu Saeimā un apspiedīs to. Ne vairāk ne mazāk. Panākt taisnību var tikai ar savas neapmierinātības atklātu un masveida parādīšanu, pieprasot konkrēto soļu īstenošanu, radot pretiniekam šādus apstākļus, kuros tam būtu izdevīgāk atkāpties.

Vara buržuāziskā valstī, kas noteikti Latvija ir, vienmēr pieņem tādus likumus, kas ir izdevīgi valdošajai šķirai. Taču tas nenozīmē, ka tauta ir bezspēcīga. Gluži otrādi, tauta var ietekmēt un tautai ir jāietekmē to, kas valdošajai šķirai būtu, bet kas nebūtu izdevīgs, un cik lielā mērā ir vai nav izdevīgs. Organizētā tauta, masveida izejot ielās, spēj likt politiķiem citādi izvērtēt esošo momentu.

Nost no augšas uzlikto naidu starp krieviem un latviešiem! Lai dzīvo miers un tautu brālība! Nacionālisms ir jebkuram darba cilvēkam sveša ideoloģija. Darba ļaudīm jābūt vienotiem savā tieksmē pēc sociālās taisnības, jābūt vienotiem kapitāla kalpoņu priekšā. Tikai tad viņi spēj sasniegt mērķi — parasto cilvēku dzīves uzlabošanu.

Dažādu tautību darba ļaudis! Apvienojieties pret tiem, kas dzīvo uz jūsu rēķina (tie taču ir vienoti)! Tad mēs kopā izveidosim pasaules labāko izglītības sistēmu, spēcīgu veselības aprūpes sistēmu, nodrošināsim apstākļus katra sabiedrības locekļa brīvai vispusīgai attīstībai. Savukārt tie, kas uzstājas pret to, ir tautas nodevēji un ienaidnieki.

 

Latvijas Strādnieku Fronte

2018. gada 2. jūnijā

1Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai.