Pionieru diena

19. maijs — Pionieru diena. Šogad pionieru organizācijai palika 98 gadi!

Lēmums par pionieru organizācijas izveidošanu tika pieņemts 1922. gada 19. maijā Otrajā Viskrievijas komjaunatnes konferencē. Tā nebija kāda patvarīga rīcība no augšas. Šo lēmumu nodiktēja nepieciešamība sakoordinēt un apvienot vienā organizācijā vairākas bērnu grupas un kustības, kas sāka stihiski veidoties Padomju Krievijas pilsētās pēc revolūcijas uzvaras. Līdz 1922. gadam jau bija sakrājusies bērnu pašorganizēšanās pieredze.

Vēl 1919. gadā jaunatnes svētkos Vladimirs Iļjičs Ļeņins sveicināja Maskavas jauniešus, kuri sevi sauca par «jaunu komunistu vienību». Viņš teica: «Arī bērniem, topošajiem proletāriešiem jāpalīdz revolūcijai… Bērnu organizācija ir komunāru labākais ceļš.»

Un tiešām, pirmās pionieru vienības strādāja pie komjaunatnes šūniņām rūpnīcās, fabrikās, iestādēs, piedalījās talkās, palīdzēja cīņā pret bērnu klaiņošanu, bernu izglītošanā. Lielā Tēvijas kara gados pionieri strādāja uzņēmumos un kolhozu tīrumos, palīdzēja kopt ievainotos karavīrus, uzstājās ar koncertiem hospitāļos. Vairāk nekā 20 tūkstoši jauno ļeņiniešu tika apbalvoti ar medaļām «Par Maskavas aizsardzību». Mēs atceramies arī tādu pusaudžu varoņdarbus, kā Zina Portnova, Ļoņa Goļikovs, Marats Kazejs un Vaļa Kotiks. Viņi arī bija pionieri.

Diemžēl, ar laiku sāka dzist šis garīgais uzliesmojums, šī tieksme piedalīties kopīgā cīņā, kopīgā darbā — savējās, pilnīgi jaunas, brīvas pasaules veidošanā. Tauta nepamanīja kontrrevolucionāro novirzi gan valsts ideoloģijā, gan ekonomikā. Partija 1960. gados vairs nebija darba šķiras avangards. Tai sekojot, sāka deģenerēt komjaunatne, bet pēc tam arī pionieru organizācija.

Pēc savas dabas bērni nepārtraukti mācās: ne tikai apgūst zināšanas, kuras mērķtiecīgi dod skola, bet arī iesūc sevī apkārtējās sabiedrības apziņas izpausmes, atspoguļo un atdarina sabiedrisko esamību, kurā viņi aug. Kas tad notiek ar bērniem mūsdienās? Kādu sabiedrību tie atspoguļo? Mūsu acu priekšā degradē izglītība un kultūra, tiek sagrozīta tikumība, pazūd dzīves jēga. Pionieru organizācijas piemērā var saskatīt visas sabiedrības regresu.