Uzvaras diena kā dzīves simbols

Apsveicam Sarkanās Armijas un padomju tautas uzvaras dienā pār fašistisko Vāciju 1941.—1945. gadu Lielajā Tēvijas karā!

Nacistu vadība par saviem mērķiem bija izvirzījusi dzīvesvietu iekarošanu vācu tautai kā dominējošai pār visām pārējām. Saskaņā ar rasu teoriju, ebreji un čigāni bija pilnībā jāiznīcina. Atlikušās PSRS tautas tiktu iznīcinātas caur badu, kā arī pārvērstas par iekarotāju vergiem. Tagad maz cilvēku izprot tās šausmas, ar kurām nācās saskarties padomju tautai. Tas bija īsts iznīcināšanas karš.1

Vācijas uzvaras gadījumā, par Latviju nebūtu nekādu runu — šajās teritorijās atrastos Ostlandes reihskomisariāts. Lielākā daļa iedzīvotāju tiktu izmitinātas ziemeļu teritorijās, mazākums asimilēti. Kā lai buržuāziskā propaganda nemēģinātu aizmirst 130. Latviešu strēlnieku korpusa karavīru varoņdarbus, kuri cīnījās par Latvijas un tās tautas nākotni, mums jāatceras tos, kuriem mēs parādā esam savu dzīvību.

Kāpēc Latvijā notiek SS leģionāru gājieni? Kāpēc Ukrainā slavē kolaboracionistus? Kāpēc Sanktpēterburgā tiek izkārta piemiņas plāksne nacistu kalpam Mannerheimam, bet Maskavā pirms parādes slēpj Mauzoleju? No kurienes nāk puisis Koļja, kurš Reihstāgā uzstājās ar ugunīgu runu, kurā žēlo «gūstā no bada cietušos» vācu karavīrus?

Tie visi ir vienas ķēdes posmi. Valdošā šķira vairākkārt mēģina attaisnot fašismu. Lai paturētu savās rokās ražošanas līdzekļus un līdz ar to arī varu, valdošās šķiras pārstāvji ir gatavi spļaut uz Lielajā Tēvijas karā kritušo varoņu kapiem, varoņiem, kuri deva viņiem dzīvību. Galu galā, ja kāds nezina, tad fašisms ir tas pats kapitālisms, tikai atmetot «demokrātisko ietērpu» un atklāti izmantojot teroru (t. i. iebiedēšanu) savu mērķu sasniegšanai. Tāpēc jebkuras valsts kapitālistu varas pārstāvjiem ir silta attieksme pret fašismu un viņi ienīst tos, kas to iznīcināja — Padomju Savienību un padomju tautu. Daži politiķi (kā Baltijas valstīs un Ukrainā) var atklāti parādīt šo «silto attieksmi», savukārt citi (kā Krievijā) ir spiesti to slēpt un attaisnot.

Latvijas tautai ir jāzina savi īstie varoņi, kuri cīnījās pret fašismu nākamo paaudžu dzīves labā. Neesiet drosmīgo latviešu karavīru un virsnieku piemiņas nodevējs, kuri pārlauza nacistiskās Vācijas mugurkaulu. Tāpat kā citu tautību karavīri un virsnieki, kas sakāva vācu fašismu.

1Ģenerālplāns Ost angļu valodā, vācu valodā, krievu valodā.

Vācu kapitulācija Kurzemē. Kinohronika. Kinožurnāls «Padomju Latvija» nr. 5/6. 1945. g. jūnijs