Ar sarkano uz baltā

«Jebkurai revolūcijai tikai tad ir nozīme, ja viņa spēj sevi aizsargāt, taču ne vienmēr no sākuma revolūcija to prot».

V. I. Ļeņins. Pilns rakstu krājums, 37. sēj., 122. lpp.

2017. gadā bija 100 gadu jubileja Lielai Oktobra sociālistiskai revolūcijai. Revolūcijai, kura bija pats nozīmīgākais politisks notikums XX gadsimtā, revolūcijai, kura iezīmēja vēsturē bezprecedenta izrāvienu civēces attīstībā, revolūcijai, kura radīja lielu sociālistisku impēriju — Padomju Sociālistisko Republiku Savienību.

Bet kur ir revolūcija, tur pastāv arī tendence uz kontrrevolūciju. Diemžēl, mēs ķluvām par lieciniekiem arī milzīgai vēsturiskai katastrofai — padomju valsts sabrukumam un buržuāzisko kontrrevolucionāro spēku nākšanai pie varas. Jā, kommunisti cieta milzīgu un graujošu sakāvi, bet vai tas nozīmē, ka mūsu komunistiskā ideoloģija ir zaudējusi savu nozīmi? Nē un vēl reiz nē! Tas nozīmē, ka kommunisti pieļāva organizatoriskas un politiskas kļūdas, kuras tika apmaksātas ar padomju tautas asinīm. Mūsdienu ekonomiskajā un politiskajā situācijā vairākās pasaules valstīs, kad visa vara ir koncentrēta buržuārijas visreakcionārākās daļas rokās, kommunistiem ir jāatjauno padmoju vara, tas pat ir viņu pienākums!