Aicinām marksisma pulciņā!

Pašreizējā ekonomiskā krīze parādījusi vairākas mūsdienu sabiedrības problēmas un pretrunas, iesita pa darbaļaužu vairākuma labklājību. Paši nevienaldzīgie, domājošie cilvēki arvien biežāk aizdomājas par šīs krīzes būtību, tā saknēm un dziļākiem iemesliem. Centieni saprast mūsu dzīves parādības liek arvien vairākam cilvēku skaitam vērsties pie fundamentālām zināšanām par sabiedrību, pie marksisma. Marksisms kā zinātne, kas tika dogmatizēta PSRS pēdējos gados, tomēr paliek pilna un patiesīga zinātņu sistēma par cilvēku sabiedrības attīstību, valsti, parādību, kas kopš seniem laikiem uztrauca cilvēku prātus, virzītājspēku. Lasot to, ko uzrakstīja slavenie zinātnieki un filozofi pirms piecdesmit, simts, divsimts un varāk gadiem, tu pamani pārsteidzoši precīzu šodienas un mūsdienu problēmu aprakstu, saki saprast to avotus un redzēt to atrisināšanas ceļu.

Kārlis Markss

3. septembrī Rīgas marksisma pulciņš uzsāks kārtējo savu nodarbību/sarunu ciklu, piedalīties kurā tiek aicināti visi, kas grib! Mēs kopā pētīsim marksisma teorijas pamatus, filozofijas un vēstures jautājumus, savienojot tos ar mūsdienām un meklējot atbildes uz šodienas aktuāliem jautājumiem, balstojoties uz zinātnieciskās zināšanas cieta pamata.

Mūsu sarunas plānojam organizēt kā klātienē piektdienās plkst. 19:00, tā arī translējot tās internētā ar «Discord» lietotnes palīdzību. Uzskates līdzekļi un nodarbību audioieraksti tiks publicēti arī mūsu interneta resursos.

Nodarbības ir brīvpratīgas, bezmaksas, un pēc iepriekšējo vienarpus gadu pieredzes ir visai noderīgas tiem, kuriem nevis pietiek ar paviršām zināšanām, bet gribas nokļūt līdz lietas būtībai. Tos, kuri vēlas nodarbības apmeklēt (klātienē vai distancēti), lūdzam paziņot savus tālruņu numurus, kuros mēs sūtīsim īsziņas ar informāciju par kārtējo nodarbību un ielūgumu Discordā attalinātai dalībai.

Mūsu e-pasts: [email protected]

Aptuvenais nodarbību tēmu saraksts jaunajām mācību gadam, kas varētu mainīties un papildināties atkarība no tekošiem notikumiem un klausītāju velmēm:

Rīgas Marksisma pulciņa nodarbību tēmas 2021./21. m. g.

MARKSISMS

 • Marksisms — zinātne un uzskatu sistēma
 • Marksisma teorija un vēsture
 • Marksisms un mūsdienu buržuāziskie mīti par to

POLITISKĀ EKONOMIJA

 • Marksisma ekonomiskie pamati
 • Par šķiru un šķiru cīņas rašanos
 • Kapitālisma attīstības etapi
 • Sabiedriski-ekonomiskās formācijas
 • Īpašuma jēdziens
 • Privātīpašums un darba sadalīšana
 • Kapitālisma marksistiskā anatomija

ZINĀTNIECISKAIS SOCIĀLISMS

 • Sociālistisko un komunistisko ideju attīstība no utopijas līdz zinātnei
 • Marksistiskā valsts teorija
 • Valsts formas, būtība un vēsturiskie tipi
 • Proletariāta diktatūra marksisma teorijā
 • Padomes kā proletariāta diktatūras forma
 • Padomes un sociālistiskās demokrātijas atmiršana
 • Marksisms un nacionālais jautājums
 • Marksisma morāles pamati
 • Marksisms un reliģija
 • Birokrātija — vēsture, būtība un mūsdienu problēmas

DARBA ATTIECĪBAS

 • Kas ir alga un kā to paaugstināt
 • Ekspluatācijas pakāpe mūsdienu Latvijā
 • Latvijas ekonomika
 • Latvijas Republikas Darba likums

VĒSTURE

 • Lielā franču revolūcija
 • Parīzes Komuna
 • Ļeņina darbi «Ar ko iesākt» un «Ko darīt?»
 • KSDSP 2. kongress
 • KSDSP 3. kongress
 • 1917. gads Krievijā un Latvijā
 • KSDSP(l) 6. kongress
 • 2. Padomju kongress un pirmie Padomju varas dekreti
 • Ļeņina darbs «Lielais iesāciens»
 • Starptautiskā situācija un 1936. g. PSRS Konstitūcijas pieņemšana
 • Nacisms, fašisms un šķiru cīņa
 • 2. Pasaules kara iemesli, «Molotova-Ribentropa pakts»

FILOZOFIJA

(arī tiek pētīta padziļināti Rīgas Hēgeļa dialektikas mīlētāju pulciņā)

 • Esamības kategoriju saistības Hēgeļa «Loģikas zinātnē»
 • Filozofiskā mācība par parādību būtību
 • Filozofiskā mācība par jēdzienu
 • Vienīgā un vispārējā dialektika
 • Nepieciešamā un nejaušā, evolūcijas un revolūcijas dialektika
 • Patiesība un izzināšana
 • Abstraktā un konkrētā kategorijas
 • Marksistiskā filozofija un dzīves jēga

Jau notikušo nodarbību videoieraksti latviešu un krievu valodā.