Par mums

Latvijas Strādnieku fronte ir strādnieku šķiras organizācija. Strādnieku šķira ir mūsdienu sabiedrības progresīvā šķira, tādējādi LSF pauž visu darbaļaužu intereses. LSF par savu galveno uzdevumu uzskata strādnieku kustības savienošanu ar zinātnisko sociālismu, pamatojoties uz marksisma-ļeņinisma teorētiskajiem pamatiem.

Latvijas Strādnieku frontes programma
LSF Statūti

Mūsu sociālie tīkli:
Telegram kanāls
Facebook lapa
VK lapa
Twitter lapa (arī pieejama krievu valodā un angļu valodā)
Instagram profils
YouTube kanāls
Yandex Zen profils (tikai krievu valodā)
Tehnokom lapa

Latgales pirmorganizācijas laikraksts:
Telegram kanāls

Atbalstīt Latvijas Strādnieku fronti var pārskaitot naudu.
Bankas konts: LV72HABA0551050011048
Saņēmējs: LATVIJAS STRĀDNIEKU FRONTE
Maksājuma mērķis: Ziedojums

Biedrība «Latvijas Strādnieku fronte» ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 02.09.2020. ar reģistrācijas numuru 40008300143 un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likumu.