Kreisās idejas

Vai kreisās idejas ir populāras mūsu valstī? Analizējot lielāko daļu iespiežamo un digitālo izdevumu, var teikt, ka ne gluži. Pastāvīga cīņa pret pieminekļiem, nesen pieņemta rezolūcija, kas apsūdz neuzbrukšanas līgumu starp PSRS un Vāciju 1939. gadā — tas viss ir domāts tam, lai nomelnotu atmiņu par pirmo Padomju valsti un, proti, komunistisko ideoloģiju kopumā. Daži pat sauc nacistisko Vāciju par sociālistisko valsti, jo «vara piederēja nacionālSOCIĀLISTISKAJAI partijai» (patiesībā nacionālsociālisma stūrakmens ir tieši marksisma noliegšana). Ja tu nespēj iznīcināt ideju, tad jāiznīcina tās simbols, par kuru joprojām kalpo PSRS.

Ja cilvēks neatbalsta komunismu kā progresīvu sabiedriski ekonomisko formāciju, tad jāsaprot, ka viņš atbalsta kapitālismu, kas mūsdienās bremzē sabiedrības tālāku attīstību. Iedomājāties, ka mums tagad kāds piedāvātu atmest kapitālismu un atgriezties feodālismā ar kārtu sistēmu un dzimtbūšanu. Izklausās dīvaini? Taču valdošā šķira ir pietiekoši stipra un dara visu iespējamo, lai saglabātu savu dominējošo stāvokli un ekspluatētu darba ņēmējus. Jūs droši vien esat pamanījis, ka mediji cenšas neizmantot pašu jēdzienu «kapitālisms». Arvien biežāk runā par demokrātiju un sociālo valsti. Mūsdienās cenšas maskēt šķiru pretrunas un aizvietot tos ar nacionālām interesēm. Taču paslēpt šīs pretrunas un vēl tās atrisināt kapitālisma apstākļos nav iespējams. Katrs darbinieks ikdienā sastopas ar šo problēmu. Darbs par minimālo algu tikai palielina īpašnieka peļņu. Neapmaksātas virsstundas un papildus pienākumi dara to pašu. Un pats smieklīgākais ir tas, ka kapitālistam ir vienalga, pie kādas tautības pieder viņa darbinieks, jo galvenais ir peļņa.

Daudzi cilvēki, kuri redz tik brēcošu netaisnību valstī, gribētu kaut ko izmainīt. Taču jāsaprot problēmas būtība, pirms tu kaut ko dari. Un šī būtība ir kapitālisms. Deputātu, prezidentu un citu ierēdņu maiņa ar esošo valsts iekārtu nekādas pārmaiņas nenesīs. Ražošanas līdzekļi paliks buržuāzijas rokās, kura caur valsti turpinās mūs kontrolēt gluži kā marionetes leļļu teātrī.

No kreisajām idejām baidās tikai tie, kuri ekspluatē strādājošos, pelnī naudu uz viņu rēķina. Kapitālisti pilnīgi attaisnoti sargājas no strādnieku apvienošanas un izmanto visus pieejamos līdzekļus komunisma diskreditēšanai. Ja tu esi parasts darbinieks, neļauj algotiem kapitālisma kalpiņiem tevi pievilt. Digitālajā laikmetā dažu minūšu laikā ir iespējams atrast jebkādu tevi interesējošu informācijas avotu vai grāmatu. Taču buržuāzijai būs vieglāk valdīt, ja cilvēki ir neizglītoti un inerti. Kapitālisti visādā veidā mēģina novērst mūsu uzmanību no cīņas, jo zina, cik spēcīgi ir apvienoti un izglītoti darbaļaudis.

Zināšanas ir mūsu spēks!

Apzinīgs strādnieks