Lai dzīvo 1. maijs!

Latvijas Strādnieku fronte sveic Latvijas un pasaules darbaļaudis mūsu svētkos. Vēlam koncentrēties uz neatrisinātiem uzdevumiem, cīnoties par taisnīgo bezšķiru sabiedrību, kur katra brīvā attīstība ir visu brīvās attīstības nosacījums.

1886. gada Čikāgas streika nogalināto strādnieku piemiņai 2. Internacionāla Kongress nolēma 1. maiju atzīmēt kā Vispasaules Darbaļaužu solidaritātes dienu.

Lai dzīvo 1. maijs!
Rīga. 1919. gada 1. maija demonstrācija Kr. Barona un Matīsa ielu stūrī

1886. gada 1. maijā Čikāgā sākās 40 tūkstošu strādnieku streiks, kuri protestēja pret sūrajiem darba apstākļiem un pieprasīja 8 stundu darba dienu. Streiku nežēlīgi apspieda policija. Tā rezultātā tika nogalināti vairāki desmiti cilvēku un simtiem tika ievainoti. Varas iestādes arestēja vairākus simtus cilvēku, astoņiem protestētājiem tika piespriests nāvessods caur pakāršanu.