Latvijā turpinās karš ar pieminekļiem

Vakar Ogres pilsētas apkaimē vietējā pašvaldība sagrāva pieminekli Sarkanās armijas karavīriem, kas atbrīvoja Madlienas apdzīvoto vietu no vācu fašistiskajiem iebrucējiem 1944. gada 26. septembrī.

Uz protestu un citu akciju, kuras vērstas pret Krievijas Federāciju sakarā ar iebrukumu Ukrainā, viļņa, viss, ko var kaut kā piesaistīt mūsdienu Krievijai, tiek iznīcināts. Pieminekļi Sarkanās armijas karavīriem nekļuva par izņēmumu.

Balstoties uz zinātnisko, vēsturisko skatījumu, var apgalvot, ka tieši Sarkanās armijas uzvara (tai skaitā arī tajā dienējošo latviešu karavīru un virsnieku uzvara) Lielajā Tēvijas karā ļāva saglabāt gan Latvijas teritoriju tās robežās, gan valodu, kultūru un, protams, iedzīvotājus. Fašistiskās Vācijas un tās sabiedroto uzvaras gadījumā Baltijas republiku vietā šeit būtu reihskomisariāts «Ostlande», lielākā daļa iedzīvotāju būtu iznīcināta vai pārvietota, bet atlikusī daļa būtu pārvācota un pārvērsta par vācu kolonistu vergiem (sk. ģenerālplānu «Ost»).

Barbariski nojauktā piemineklī norādīts datums, kad Madlienu atbrīvoja no fašistiem. Kā jūs domājat, kurš mūsdienās sagrauj pieminekļus antifašistiem?