Apzinīgs strādnieks par prezidenta novēlējumu

Prezidents pārdomās par labklājību

Nedēļas notikumi caur apzinīga strādnieka acīm. Nr. 5

Egils Levits (tas ir Latvijas prezidents, ja kāds nezin) novēlēja visiem beidzot atbrīvoties no «pagātnes mantojuma» un tad, pēc viņa viedokļa, iestāsies labklājība 1.

PSRS neeksistē jau 30 gadus, bet joprojām nezināmajā veidā traucē «efektīviem īpašniekiem» sasniegt jebkādus panākumus iedzīvotāju dzīves uzlabošanā. Cik var bezkaunīgi apvainot Padomju valsts?! Latvija mantoja attīstītu rūpniecību, infrastruktūru, makšķernieku floti, lauksaimniecību. Varbūt pietiks?

Salīdzināšanai. Lieliniekiem mantojumā bija atpalikuša, karā sapostīta valsts, kur valdīja bads un slimības. Un 30 gadus viņi nevis vainoja caru un Pagaidu valdību, bet ar «sakostiem zobiem» cela jaunu valsts. Šajā laikā tika veikts milzīgs lēciens valsts attīstīšanā: tika likvidēts analfabētisms, veikta industrializācija, pazūda bezdarbs (pēdēja PSRS darba birža aizvērās 1930. gadā). Tika būvētas skolas, arodskolas un augstskolas, slimnīcas un poliklīnikas. Pat agresīvākie antikomunisti atzina PSRS panākumus. Un tauta atbalstīja Padomju valsts, jo uz sevis jūta dzīves kvalitātes uzlabošanu. Kad parasta darba cilvēka dēls vai meita var kļūt par inženieri, skolotāju, ārstu vai citu speciālistu, pateicoties tikai zināšanām un noturībai, nevis naudai, jebkuram mietpilsonim ir skaidrs, ka šāda valsts ir ieinteresēta progresā.

Ko Jūs varat piedāvāt mūsdienu jaunatnei, prezidenta kungs? Neskaidrību, studentu kredītus diplomiem bez nodarbinātības garantijas? Hipotēku jaunai ģimenei, kad darba zaudēšana nozīmē mājokļa zaudēšanu? Maksas medicīnu un augstas zāļu cenas?

Bet darba cilvēkiem? Ekspluatāciju un darbadēvēju represijas pēc ārzemju kapitāla gribas? Bailes būt atlaistiem pēc apvienošanas arodbiedrībās? Vai bailes ņemt slimības lapu sev vai slimam bērnam?

Varbūt, kaut kas tiek darīta zinātnes darbiniekiem? Tiek atvērti pētniecības centri? Tiek ieguldīti līdzekļi, ar kuriem piesaista jaunus speciālistus, kuriem garantē vidi radošumam visas sabiedrības labā, nevis lielo kompāniju grantiem un tām pašām kompānijām?

Prezidenta kungs, — varbūt nevis Padomju pagātne, bet kapitālistiskā tagadne lēnām iznīcina mūsu valsts un katru dienu liek kļūt par emigrantiem cilvēkiem, kuri vēl vakar cērēja uz pozitīvām parmaiņām?

Apzinīgs strādnieks

 1«Un es vēlu visiem… Ka mums vairs nebūtu nekāda mantojuma no iepriekšējā režīma. Lai attiecībā uz pasaules attīstību mēs ar labu sirdsapziņu varētu teikt, ka viena daļa no riskiem, kas ir saistīti ar konfliktiem, ar kariem, ar klimata pārmaiņām, ar digitālo tehnoloģiju blaknēm, ir novērsta vai vismaz sākta novērst».

Latvijas prezidents tika sasparots ASV populārajā televīzijas raidījumā:

«Oh my god. I’m at the losers table. I can’t believe they made me sit with the foreign guy.»
«Ak mans dievs. Esmu pie zaudētāju galda. Nespēju noticēt, ka viņi lika man sēdēt kopā ar svešo.»