Kā pasargāties no atlaišanas Latvijā?

Ko no mums slēpj darba likums?

PSRS darbinieku nevarēja atlaist bez arodbiedrības piekrišanas. Kapitālistiskajās valstīs un bijušās padomju republikās, ieskaitot Krieviju, šis likums tika atcelts.

Gribat — ticiet, gribat — nē, bet Latvijā šis stāvoklis palika un darbojas!

Saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu (110. pants, 1. punkts) aizliegts atlaist arodbiedrības biedru bez arodbiedrības piekrišanas, ja viņš ir arodbiedrības biedrs ilgāk par sešiem mēnešiem.

«110. pants. Darba līguma uzteikšana darbinieku arodbiedrības biedram

(1) Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam — arodbiedrības biedram — bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 47. panta pirmajā daļā un 101. panta pirmās daļas 4., 8. un 10. punktā. Ja darba līgumu paredzēts uzteikt šā likuma 101. panta pirmās daļas 7. un 11. punktā minētajā gadījumā, darba devējs iepriekš informē arodbiedrību un konsultējas ar to.» 1

Kabatas arodbiedrība, kuru īstenībā vada administrācija, kā, piemēram, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, piekritīs jūsu atlaišanai. Tāda arodbiedrība saucas par dzelteno. Tāpēc arodbiedrībai, kurā jūs iestājaties, jābūt īstai, spējošai cīnīties, strādnieku arodbiedrībai!

Tātad, lai administrācija vai darba devējs nevarētu jūs atlaist pēc savas iegribas un patvaļības, kā tas bieži vien notiek, lai jūs justu sevi droši un varētu izvirzīt taisnīgus pieprasījumus: par 6 stundu darba dienu ar algas saglabāšanu, par algas paaugstināšanu līdz tās vērtības, jums vajag:

  • Iestāties spējošā cīnīties arodbiedrībā. Ja tādas arodbiedrības nav, to ir jāizveido. Tas nav tik grūti, kā var likties.
  • Ja nesanāk izveidot arodbiedrību, ir jāiestājas dzeltenajā arodbiedrībā un jāmēģina ietekmēt uz to, lai mainītu tās valdību. Arodbiedrība ir darbinieku, nevis administrācijas organizācija, darbiniekiem vienmēr pieder pilnā vara arodbiedrībā.
  • Labākais līdzeklis kolēģu iesaistīšanai uz savu pusi ir kolektīvā darba līguma uzrakstīšana, iekļaujot tajā aktuālos punktus jūsu uzņēmumā, izveidot no tā īsu kopsavilkumu un izplatīt to starp kolēģiem.

Pēc palīdzības un ar jebkuriem jautājumiem vērtieties Latvijas Strādnieku frontē. E-pasts: [email protected]