Latvijas mediķi! (skrejlapa)

Latvijas mediķi!

Latvijas tauta jau sen ir neapmierināta ar deputātu antisociālu rīcību, priekšvēlēšanu solījumu ignorēšanu un pat tiešu Latvijas Republikas likumu pārkāpšanu. No tā izrietēja taisnīgas prasības atlaist 13. Saeimu.

Tautas vēlme kaut kādā veidā atriebties bezkaunīgiem elites kalpoņiem ir saprotama, bet jāņem vērā tas, ka Saeimas atlaišana un jaunas vēlēšanas neatrisinās Latvijas strādājošo problēmas. Neviena no esošām politiskajām partijām neaizstāv strādnieku intereses. Jaunā Saeimā, kā no marķētas karšu kavas, iekļūs tie paši vai viņiem līdzīgi cilvēki. Valdošā buržuāziskā elite turpinās realizēt savtīgas intereses, kas ir tiešā pretrunā ar strādājošo vēlmēm un vajadzībām, jo tieši strādnieki veido lielāko daļu no Latvijas iedzīvotājiem. Tāpēc jaunas sejas valdībā ir tikai taktisks gājiens, lai saglabātu politisko varu. Tas neapšaubāmi izraisīs Latvijas ekonomikas tālāku degra­dāciju, un iedzīvotāji būs spiesti vai nu emigrēt, vai turpināt dzīvot drausmīgos apstākļos.

Tomēr deputātu atsaukšana un jaunas vēlēšanas aktivizēs valsts sabiedrisko dzīvi un veicinās strādnieku šķiras politisko izaugsmi. Strādājošie vēlreiz pārliecināsies, ka vienkārša politiķu rotācija šajā sabiedrisko attiecību sistēmā neko kardināli nemainīs. Savas inte­reses var aizstāvēt tikai kopīgas cīņas ceļā. Mediķu kolektīvas rīcī­bas dēļ valdība jūtas apdraudēta, kas spilgti pierāda šo tēzi.

Latvija nav politiķu bars, kas cīnās par vietu pie siles!
Latvija ir tās darbaļaudis!

Ne cars, ne vadoņi, ne dievi
Mums jaunu gaismu nenesīs.
Tik pašu rokas, pašu spēki
Lems laimi, važas saraustīs.

Latvijas Strādnieku fronte

Rīgas mikrorajons Mežciems, kur atrodas slimnīca Gaiļezers