Latvijas varas iestādes nobloķēja Latvijas Strādnieku frontes tīmekļa vietni

19. oktobrī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pretlikumīgi bloķējusi Latvijas Strādnieku frontes vietni stradnieki.org. Visas mūsu publikācijas ir 100% likumīgas. Tās tika bloķētas tikai tāpēc, ka prātu zaudējušai varai nepatīk strādnieku šķiras skats uz vairākiem jautājumiem. Vara īsteno cenzūru un tādējādi pārkāpj Latvijas Satversmi, kuras 100. pants nosaka: «Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.»

Augustā Latvijas Strādnieku frontes biedri ANO Cilvēktiesību komitejā iesnieguši pieteikumu pret Latviju sakarā ar Atbrīvotaju pieminekļa nojaukšanu, un varas iestāžu rīcība ir nekas cits kā prettiesisks mēģinājums ietekmēt vienu no konflikta pusēm.

Viens no Latvijas Strādnieku frontes darbības mērķiem ir marksisma pētīšana. Trīs marksisma avoti ir: vācu klasiskā filozofija, angļu politiskā ekonomija un franču utopiskais sociālisms. Marksisms ir zinātne, bet cīņa pret zināšanu izplatīšanu XXI gadsimtā ir tumsonība.

Jauna vietne: stradnieki.eu