LR ministru kabinets rūpējas par darbaļaudim?

Latvijas Republikas Ministru kabinets nolēma: darbiniekiem ar elpceļu slimībām valsts varētu apmaksāt pirmās trīs slimības lapas dienas.

Vai tiešām buržuāziskā valdība palīdz strādniekiem? Nu jau protams, ka nē…

Nedaudz agrāk Latvijas premjerministrs Kariņš sacīja, ka šis lēmums tika pieņemts kā solis pretim darba devējiem.

Slimojošs darbinieks rada vien izdevumus kapitālistam. Samazināsim izmaksas, pārnesot slimniekus no A lapas uz B lapu. Jā, un arī tad ne visiem. Bet mietpilsoņiem to var pasniegt kā rūpes par darbiniekiem pandēmijas laikā.

Pieprasiet darba devējam slimības lapas 100% apmaksu no pirmās slimības dienas! Vai «par-visu-labo-partijas» savās pasaciņu programmās piemin šo punktu? Nē, un nepieminēs, jo aizstāv un pārstāv strādājošo šķiriskos ienaidniekus.