Vēsture

Buržuāzija visu pārvērš par preci, līdz ar to arī par vēstures rakstīšanu. Tā ir daļa no viņas esības, no viņas eksistencesstāvokļa, lai viltotu visas preces: tā viltoja vēstures rakstību. Un vislabāk apmaksāta historiogrāfija ir tā, kas buržuāzijas nolūkos  irvislabāk viltota.

Frīdrihs Engelss. No «Īrijas vēsture»
sagatavošanas materiāla, 1870. g.

Frīdrihs Engelss

Šī sekcija ir domāta, lai sniegtu iespējas visiem tiem, kurus interesē vēsture, iepazīt mūsdienu buržuāziskās historiogrāfijas ignorētos, viltots vai nepareizi interpretētos faktus. Sekcijas materiāli tiks izvietoti, tiklīdz tie būs sagatavoti.