Vēsture

Buržuāzija visu pārvērš par preci, līdz ar to arī par vēstures rakstīšanu. Tā ir daļa no viņas esības, no viņas eksistencesstāvokļa, lai viltotu visas preces: tā viltoja vēstures rakstību. Un vislabāk apmaksāta historiogrāfija ir tā, kas buržuāzijas nolūkos irvislabāk viltota.

Frīdrihs Engelss. No «Īrijas vēsture»
sagatavošanas materiāla, 1870. g.

Frīdrihs Engelss

Šī sekcija ir domāta, lai sniegtu iespējas visiem tiem, kurus interesē vēsture, iepazīt mūsdienu buržuāziskās historiogrāfijas ignorētos, viltots vai nepareizi interpretētos faktus. Sekcijas materiāli tiks izvietoti, tiklīdz tie būs sagatavoti.

Saturs

10. klase

 1. Vēstures zinātnes raksturojums
 2. Cilvēces pirmsākumi
 3. Cilvēces attīstība. Akmens laikmets.
 4. Senie laiki
 5. Pirmās civilizācijas
 6. Pirmās Eiropas civilizācijas. Grieķija.
 7. Pirmās Eiropas civilizācijas. Roma.
 8. Latvijas teritorijas iedzīvotāji
 9. Kristietības rašanās un attīstība
 10. Viduslaiku raksturojums. Reliģiozitāte.
 11. Vikingu laiki
 12. Politiskā un saimnieciskā dzīve viduslaikos
 13. Islāms
 14. Krusta kari

11. klase

 1. Kristietības rašanās
 2. Eiropa vēlajos viduslaikos
 3. Viduslaiki Latvijas teritorijā
 4. Pasaule Jauno laiku sākumā
 5. Modernās Eiropas izveidošanās
 6. ASV Neatkarības karš
 7. Latvijas teritorija Jaunajos laikos
 8. Lielā Franču Revolūcija

12. klase

 1. 19. gs. beigas, 20. gs. sākums Latvijā
 2. 19. gs. sociālpolitiskais raksturojums
 3. I pasaules karš
 4. Latvijas Proklamēšana. Brīvības cīņas.
 5. ASV starpkaru periodā
 6. LR autoritārajā posmā
 7. LR parlamentārā posmā
 8. Starpkaru periods Eiropā
 9. Totalitārisms, autoritārisms Eiropā
 10. Padomju Savienība 20.—30. gados
 11. II pasaules karš
 12. Latvija II pasaules karā
 13. Latvija PSRS laikos
 14. Pasaule pēc II pasaules kara
 15. Pārmaiņu sākums Latvijā, Baltijā
 16. Sabiedrības konsolidācija un neatkarības atjaunošana
 17. Latvijas Republikas atjaunošana