ANO aizliegusi pieminekļa nojaukšanu Rīgā

Latvijas Strādnieku frontes paziņojums par Atbrīvotāju pieminekļa nojaukšanu Rīgā

2022. gada 26. augustā ANO atbildēja uz piecu LSF biedru pieprasījumu nepieļaut pieminekļa Atbrīvotājiem nojaukšanu Rīgā. Vai tas nebija par iemeslu, kādēļ Rīgas dome tik steidzās nojaukt stēlu 25. augustā?

2022. gada 1. jūnijā LSF izsludināja līdzekļu vākšanu Pieminekļa aizsardzībai no nelikumīgas nojaukšanas. Dažu stundu laikā tika savākti nepieciešamie līdzekļi jurista darbam. Protams, Latvijā visas institūcijas sūdzību noraidīja, un 8. augustā tika iesniegta apelācija Satversmes tiesā. Pirms pieteikuma iesniegšanas ANO bija nepieciešams uzgaidīt Satversmes tiesas atbildi, bet tā joprojām nav pieņēmusi nekādu lēmumu.

Pēc barbariskās pirmo Pieminekļa figūru nojaukšanas radās pamats pieteikuma iesniegšanai ANO, nesagaidot Satversmes tiesas lēmumu, tāpēc 24. augustā pieteikums tika iesniegts. ANO bija jādod atbilde 72 stundās (parasti tam ir nepieciešamas 6—10 stundas). Bet šoreiz atbilde atnāca tikai pēc 36 stundām. Mūsu jurista praksē tas notiek pirmo reizi. Kāpēc ANO lēmums bija aizkavējies, mums nav zināms.

Tomēr ANO pieprasa, lai Latvijas valsts pārtrauc pieminekļa nojaukšanu līdz galējā lēmuma pieņemšanai. Nojaukto figūru drupas arī jāsaglabā.

ANO nokavēja, bet prātā sajukušie Rīgas varas pārstāvji, pretēji, rīkojās zibenīgi. No kurienes radās tāda steiga? Taču sākotnēji Pieminekli bija paredzēts nojaukt septembrī. Kāpēc pēkšņi radās nepieciešamība pieņemt lēmumu par tā tūlītejo nojaukšanu operatīvajā Rīgas domes sapulcē 24. augusta vakarā? Atbildes uz šiem jautājumiem ir acīmredzamas.

Tika nojaukta nevis kāda skulptūra, bet Piemineklis Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Tāpēc tie, kas pieņēma lēmumu par nojaukšanu, tie, kas to veicināja, tie, kas to attaisnoja un tie, kas priecājās par šīs īstās Brīvības statujas krišanu — paši ir vācu fašistisko iebrucēju ideoloģiskie sekotāji, kas ir spējīgi ne tikai barbariski rīkoties, bet arī izdarīt noziegumus pret cilvēci.

1. lpp
2. lpp