Atskaite par avīzes dalīšanu «Lignums» fabrikā

Rīga. 2022. g. 15. augustā plkst. 17:55—19:40. Izdalījām 180 avīzes «Strādnieku cīņa» (darbinieku mainība Nr. 2) eksemplārus finiera fabrikā «Lignums». Strādnieki avīzi ņēma ļoti labi, ņemt atteicās tikai ap 15 cilvēku.

Viens vīrietis, kas avīzi nepaņēma, teicis, ka viņu visu apmierina: gan darba apstākļi, gan apdrošināšana, nesen palielināja algu. Daži, mūs pamanot, jautāja: «Nu ko, par jums balsot?» Mēs atbildējām: «Nē, aģitējam par arodbiedrībām.»

Apsargs aizliedza avīzi dalīt lievenī pirms ieejas uzņēmumā. Pastāstīja, ka darbinieku mainības dēļ sāka uzlabot darba un sociālus apstākļus.

Runājām ar jaunu pozitīvu vīrieti, viņš fabrikā strādā caur aģentūru — teicis, ka strādā tikai īslaicīgi smagu darba apstākļu dēļ. Tie ir troksnis, 12 stundu darba diena, nakts maiņas. Pēc profesijas viņš ir fizioterapeits. Pastāstīja arī par to, ka rūpnīcā esot sodu sistēma par brāķi, bet viņš to uzskata par normu. Mēs izskaidrojām šādu darbību prettiesiskumu.

Aprunājāmies arī ar strādnieku no Uzbekistānas. Viņš ilgi apskatīja avīzi un, parādot uz Ļeņina attēlu, pajautāja, vai tas ir labs cilvēks. Mēs atbildējām, ka labs un viņš teicis, ka arī tā uzskata.

Runājām ar cilvēku, kurš rūpnīcā strādā jau 20 gadus, izskatās, ka viņam esot 40—45 gadi. Teica, ka kopumā ar visu ir apmierināts, tas ir viņa pirmais oficiālais darbs. 12 stundu maiņas «2 pēc 2» viņam kopumā ļoti patīk, jo bieži ir brīvdienas. Taču nakts maiņas nepatīk, jo izkrīt visa diena. Saņem ap 900 eiro algu. Kopumā avīzi novērtēja ļoti labi un piekrita, ka, ja strādnieki paši necīnīsies, nekas nemainīsies. Teicis, ka nesen uz 20—30 centiem stundā palielināja algu.

Daudzi jautāja: «Kas ir avīzē?» Nedaudz pastāstījām par darbaspēka vērtību, par to, ka pašiem jācīnās par darba apstākļu uzlabošanu un algas palielināšanu.

Biedri Fjodorovs, Birkis, Aleksandrjans