Atskaite par avīzes dalīšanu Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcā

Rīga. 2022 g. 22 augustā plkst. 06:30—07:45. Izdalījām 200 avīzes «Strādnieku cīņa» (Nr. 2) Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcā. Par spīti lietum strādnieki avīzi ņēma labprāt, daudzi pateicās. Daži lūdza vairākas avīzes. Kāds vīrs mūsu avīzē atpazina «Cīņas» (LSDSP preses centrālorgāns) pēcteci. Apsargs, kurš dežurēja rūpnīcā, 15 minūtes pēc dalīšanas sākuma iznāca un arī palūdza avīzes numuru. Dalīšanai neviens netraucēja.

Strādnieki bieži jautāja par avīzes saturu. Uzzinot, ka tajā ir raksti par darba likumdošanu un arodbiedrību darbību, tas šķita viņiem ļoti noderīgs. Daži strādnieki pauda sašutumu par vēlēšanām, to nelietderīgumu un atviegloti nopūtās, dzirdot, ka avīzē par vēlēšanām nekā nav. Daži ar izbrīnu skatījās uz pirmajā lapā attēloto V. Ļeņinu.

LSF biedri, kuri piedalījās avīzes dalīšanā, dalīšanu vērtē kā veiksmīgu un vēlreiz uzsver lēmuma pareizību organizēt sistemātisku avīzes dalīšanas darbu, lai veidotu un stiprinātu saikni ar strādnieku šķiru.

Biedri Fjodorovs, Gorškovs, Voronovičs, Ņesterenko