Latvijas varas iestādes deportēja Latvijas Strādnieku frontes Padomes locekli

2022. g. 11. oktobrī LSF Padomes locekli biedru Gorškovu (Lietuvas pilsoni) aizturēja Latvijas policija, un viņš ar konvoju tika izraidīts uz Lietuvu. Par izraidīšanu lēmis vesels iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, attaisnojot lēmumu ar to, ka viņš it kā «apdraud valsts drošību». Pamatojoties uz Valsts drošības dienesta 14. septembra ziņojumu b. Gorškovs uz trīs gadiem tika ieslēgts to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijā ir aizliegta. Tas ir maksimālais termiņš ES pilsoņiem.

Protams, nekādu «valsts drošības apdraudējumu» Konstantīns Gorškovs nerada. Viņu melnajam sarakstam pievienoja par to, ka Latvijas varas iestādēm nepatika viņa vēršanās ANO Cilvēktiesību komitejā sakarā ar Atbrīvotāju pieminekļa nojaukšanu, kurā Latvija ir atbildētājs. Tādējādi LSF biedra izraidīšana ir prettiesiska politiskā represija. Deportācija tiks pārsūdzēta tiesā.

Deportēto atstāja laukā Latvijas un Lietuvas robežā (kurā nav robežkontroles), kur viņš naktī dažas stundas nogaidīja salā, līdz atbrauca draugi.

Ir jāpiemin, ka procedūra, pēc kuras Konstantīns tika izraidīts, nav paredzēta ES pilsoņiem. Dokumentā, ko viņam izsniedza deportācijas laikā, ir teikts, ka viņu izraida no Eiropas Savienības uz Lietuvas Republiku (!!) un ka viņam uz trīs gadiem aizliegta ieceļošana Šengenas zonā (!!!).