Notika Latvijas Strādnieku frontes III kongress

Informatīvais ziņojums par LSF III kongresu

2021. gada 20. novembrī notika Latvijas Strādnieku frontes III kongress.

Kongresa delegāti uzklausīja LSF Padomes atskaites ziņojumu, novērtēja Padomes darbu iepriekšējā periodā kā apmierinošu, kā arī apstiprināja Revīzijas komisijas zi­ņo­jumu.

III kongress pieņēma LSF Programmu.

Tika ievēlēti trīs koordinatori un trīs Revīzijas komisijas biedri.

Nodibināta LSF Padomes Redakcijas kolēģija, kuras uzdevumos ietilpst visu publikāciju oficiālajos LSF resursos kontroles īstenošana un ideoloģisko jautājumu risināšana organizācijas iekšienē.

Kongress nolēma uzlikt par pienākumu katrai pirmorganizācijai organizēt aģitācijas materiālu dalīšanu pie uzņēmumu ieejām un līdz nākamajam kongresam atskaitīties par to Padomei.