Latvijas izglītības sistēmas uzvara

Rīgas 40. vidusskolas 6. klasēs pēc trīs nedēļām no mācibu gada sākuma tika ievestas matemātikas stundas, kaut arī nepilnā apjomā.

2020./21. mācību gada sākumā sestajās klasēs, kuras skolā ir četras, matemātikas stundu vispār nebija: skolas administrācija neatrada skolotāju. Pēc trim nedēļām reformētā, optimizētā un kompetentā izglītības sistēma atrada negaidītu risinājumu: izrādījās, ka viena skolnieka tēvam ir matemātikas stundu pasniegšanai pietiekama kvalifikācija, kaut arī šī būs viņa pirmā pieredze skolotāja lomā.

Pateicoties drosmīgam vīrietim matemātikas stundas daļējā apjomā parādīsies stundu sarakstā. Bet kas atbildēs par sabotāžu izglītības sistēmā? Un vai tā vispār ir nenormāla valstī, kur valdošai šķirai, cik redzams, nav vajadzīgas daudzpusīgi attīstītas personības, bet gan mietpilsoņi, kuri nemāk sevi aizsargāt.

Lai atrastu skolotājus, ir nepieciešams:

  1. būtiski paaugstināt skolotāju algas un samazināt darba slodzi,
  2. neaizvērt pedagoģijas studiju programmas,
  3. neveidot sistēmu, kurā tiek atlaisti skolotāji, kas nezina valsts valodu,
  4. pilnībā atcelt tā saukto kompetenču pieeju izglītībā,
  5. ievērojami palielināt eksakto zinātņu (īpaši matemātikas un fizikas) lomu skolas mācību programmā un augstākajā izglītībā.