Notika Latvijas Strādnieku frontes II kongress

Informatīvais ziņojums par LSF II kongresu

2021. gada 13. martā notika Latvijas Strādnieku frontes II kongress.

Kongress uzklausīja LSF Padomes atskaites ziņojumu un pēc apspriešanas Padomes darbu iepriekšējā periodā atzina par kopumā neapmierinošu. Kongress nolēma par galveno LSF uzdevumu mūsdienu etapā uzskatīt stingras visu lēmumu izpildes kontroles izveidošanu. Tika uzklausīts un ap­stip­ri­nāts Revīzijas komisijas zi­ņo­jums.

Kongress novirzīja uz galīgo uzlabošanu LSF Programmas projektu un pieņēma jaunus Statūtus, saskaņā ar kuriem tika noteikts kandidāta stāžs tiem, kas iestājas LSF.

Tika ievēlēti trīs LSF koordinatori un trīs Revīzijas komisijas biedri.

Kongress pieņēma rezolūcijas: