Par izglītības jautājumu Latvijā

Latvijas iedzīvotājiem ir jāmācās dzimtajā valodā! Turklāt šīs tiesības ir nostiprinātas starptautiskā dokumentā — Pamatnolīgumā par nacionālo minoritāšu aizsardzību…

Kāpēc viņi lemj mūsu vietā?

To dara cilvēki, kas ir pārņēmuši savās rokās valsts varu. Šie cilvēki vadās nevis pēc latviešu tautas interesēm, bet vienīgi pēc saviem un savas grupas, jeb šķiras, interesēm.