Ļeņinam — 149

2019. gada 22. aprīlī plkst. 14:00 Latvijas Strādnieku Fronte rīko piemiņas pasākumu Ļeņina muzejā Rīgā.

Cienījamie skolotāji!

Mūsu premjers Krišjānis Kariņš uzskata, ka valsts var ietaupīt uz skolotāju rēķina, ka mēs prasām pa daudz. Tuklāt, viņš atļaujas publiski izteikt domu, ka esam izlutināti un nedomājam par kopējo nākotni.

Darba diena ir jāsamazina

Par darba ražīgumu nemitīgi runā, attaisnojot zemo algu. Dažās bagātākās valstīs strādnieks strādā produktīvāk, tāpēc darba samaksa viņam ir augstāka.

Vai Latvijā ir strādnieku šķira?

Kad rodas jautājums, vai Latvijā ir strādnieku šķira, parasti tiek izteikti emocionālie paziņojumi: «Jā, ir!» vai «Nē, nav un nevar būt!», bet to autori izmanto tikai retoriku sava viedokļa pierādīšanai.

Šķiru cīņa mūsdienu Latvijā

Darbaļaužu interešu aiz­sar­dzī­bu ir jāņem savās ro­kās. Pirmkārt, jāorganizē sa­vas arodbiedrības «no apak­šas», jāievēl savi pilnībā uz­ti­cami pārstāvji un jāpanāk izdevīgi koplīgumi.