Konsultējies, pirms paraksti!

Arodbiedrības biedri, kuri ir parakstījuši vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc tam meklējuši atbildes uz jautājumiem pie jurista…