Neatkarības diena

Tikko noslēdzies «patriotiskā nedēļa» ar tās kulmināciju — Neatkarības proklamēšanas gadadienas svinībām.

1905. gads Latvijā

Revolūcija Latvijā ne pēc sava rakstura, ne arī pēc virzošajiem spēkiem neatšķīrās no revolūcijas citos Krievijas rajonos, tā bija Krievijas revolūcijas sastāvdaļa.

Par latviešu valodu

Latviešu valoda ir visvairāk līdzīga lietuviešu valodai. Pēc lietuviešu vistuvāk latviešu valodai ir krievu valoda.