Zinātne dzīvot XXI gadsimtā

Vecās buržuāziskās sabiedrības vietā stājas asociācija, kurā ikviena indivīda brīva attīstība ir visu indivīdu brīvas attīstības nosacījums.